כיתה ט חלק א לרמות א ולרמות מוגברות (אפור)

אפשר גם אחרת כתה ט רמות א מוגברות - אפור חלק א