כיתה ט חלק א לרמות א ולרמות מוגברות (אפור) - ערבית

אפשר גם אחרת כתה ט רמות א מוגברות - אפור חלק א ערבית