כיתה ט חלק ב לרמות א ולרמות מוגברות (אפור)

אפשר גם אחרת כתה ט רמות א מוגברות - אפור חלק ב