כיתה ט חלק ב לכיתה הטרוגנית (כתום) - ערבית

אפשר גם אחרת כתה ט לכיתה הטרוגנית ולרמות א, ב - כתום חלק ב ערבית