כיתה ט חלק א לכיתה הטרוגנית (כתום) - ערבית

אפשר גם אחרת כתה ט לכיתה הטרוגנית ולרמות א, ב - כתום חלק א ערבית