כיתה ט חלק ב לכתה הטרוגנית (כתום)

אפשר גם אחרת כתה ט - כתום חלק ב