כיתה ט חלק א לכיתה הטרוגנית (כתום)

אפשר גם אחרת כתה ט לכיתה - כתום חלק א