מדריך למורה (כתום) בשפה העברית - חלק ב לכתה הטרוגנית