מדריך למורה (כתום) בשפה העברית - חלק א לכתה הטרוגנית