חלק ב לרמות א ולרמות מוגברות - צפיית אורחים (אפור)