חלק א לרמות א ולרמות מוגברות - צפיית אורחים (אפור)