רשימת ספרים

לבית־הספר היסודי

כיתה א
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
מאחורי המספרים:
ספר 1, ספר 2, ספר 3
ما وراء الأعداد:
كِتابُ 1 ، كتاب 2 ، كتاب 3
מאחורי המספרים:
ספר 1, ספר 2, ספר 3
מאחורי המספרים:
גיאומטריה א
ما وراء الأعداد:
كتاب هندسة للصف الأول
נחשוב חשבון:
ספר גיאומטריה
כשרים והקשרים:
ספר 1, ספר 2, ספר 3
مهارات وسياقات:
كِتابُ 1 ، كتاب 2 ، كتاب 3
נחשוב חשבון:
ספר 1, ספר 2, ספר 3

 

כיתה ב
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
מאחורי המספרים:
ספר 4, ספר 5, ספר 6
ما وراء الأعداد:
كِتابُ 4 ، كتاب 5 ، كتاب 6
מאחורי המספרים:
ספר 4, ספר 5, ספר 6
מאחורי המספרים:
גיאומטריה ב
ما وراء الأعداد:
كتاب هندسة للصفّ الثاني
מאחורי המספרים:
ספר גיאומטריה ב
כשרים והקשרים:
ספר 4, ספר 5
مهارات وسياقات:
كِتابُ 4 ، كتاب 5
נחשוב חשבון:
ספר 4, ספר 5
כיתה ג
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
מאחורי המספרים:
ספר 7, ספר 8, ספר 9
   
מאחורי המספרים:
גיאומטריה ג
   
כשרים והקשרים:
ספר 6, ספר 7
مهارات وسياقات:
كِتابُ 6،  كتاب 7
נחשוב חשבון:
ספר 6, ספר 7

 

 

כיתה ד
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
כשרים והקשרים:
ספר 8, ספר 9
مهارات وسياقات:
كِتابُ 8،  كتاب 9
נחשוב חשבון:
ספר 8, ספר 9

 

כיתה ה
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
כשרים והקשרים:
ספר 10, ספר 11
مهارات وسياقات:
كِتابُ 10،  كتاب 11
נחשוב חשבון:
ספר 10, ספר 11

 

 

כיתה ו
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
כשרים והקשרים:
ספר 12, ספר 13
مهارات وسياقات:
كِتابُ 12،  كتاب 13
נחשוב חשבון:
ספר 12, ספר 13
כשרים והקשרים:
נספח גזירה
   

 

מחברות חשבון וחוברות העשרה

בשפה העברית בשפה הערבית
מחברת החשבון שלי א كرّاسة الحساب أ
מחברת החשבון שלי ב كرّاسة الحساب ب
מחברת החשבון שלי ג كرّاسة الحساب ج
מחברת החשבון שלי ד كرّاسة الحساب د
מחברת החשבון שלי ה كرّاسة الحساب ﻫ
מחברת החשבון שלי ו كرّاسة الحساب و
נתיבים: לכיתות ה–ו مسارات: للصف الخامس والسادس
נפלאות המתמטיקה: לכיתות ג–ד
להבין פלוס: לכיתות ג, ה

      אביזרים

מאחורי המספרים – ערכת אביזרים: לכיתה א

מאחורי המספרים – ערכת אביזרים: לכיתה ב

מאחורי המספרים – ערכת אביזרים: לכיתה ג

כשרים והקשרים – סרגל צורות: לכיתה א

כשרים והקשרים – תבניות ביצים: לכיתות א, ב

כשרים והקשרים – דיסקיות: לכיתה ג

כשרים והקשרים – לוח מסמרים וקודקודים: לכיתות ג, ה

כשרים והקשרים – רצועות לבניית מצולעים: לכיתות ג, ד, ה

כשרים והקשרים – רצועות שברים: לכיתות ד, ה

כשרים והקשרים – ערכת גופים: לכיתה ו

לחטיבת הביניים

 

כיתה ז
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
אפשר גם אחרת::
חלק א, חלק ב, חלק ג
يمكن بطريقة أخرى أيضًا:
الجزء الأول, الجزء الثاني, الجزء الثالث
מתמטיקה – אפשר גם אחרת: 
חלק א, חלק ב, חלק ג
קפ"ל – קפיצה לגובה:
חלק ב, חלק ג
القفز إلى أعلى:
الجزء الثاني, الجزء الثالث
מתמטיקה – קפיצה לגובה – קפ"ל:
חלק ב, חלק ג
מתמטיקה בהבנה:
חלק א
   

 

 

כיתה ח
בשפה העברית בשפה הערבית מותאם לחינוך החרדי
אפשר גם אחרת::
חלק א, חלק ב
يمكن بطريقة أخرى أيضًا:
الجزء الأول, الجزء الثاني
מתמטיקה – אפשר גם אחרת: 
חלק א, חלק ב
קפ"ל – קפיצה לגובה:
חלק א, חלק ב
القفز إلى أعلى:
الجزء الأول, الجزء الثاني
מתמטיקה – קפיצה לגובה – קפ"ל:
חלק א, חלק ב

 

כיתה ט
בשפה העברית בשפה הערבית
אפשר גם אחרת (אפור):
לרמות א ולרמות מוגברות:
חלק א, חלק ב
يمكن بطريقة أخرى أيضًا (باللون الرمادي)     
إلى مستوى أعلى:
الجزء الأول, الجزء الثاني
אפשר גם אחרת (כתום):
לכיתה הטרוגנית ולרמות א,ב:
חלק א, חלק ב
يمكن بطريقة أخرى أيضًا (برتقالي اللون)
لفئة غير متجانسة:
الجزء الأول, الجزء الثاني
קפ"ל – קפיצה לגובה:
חלק א, חלק ב
القفز إلى أعلى:   
الجزء الأول, الجزء الثاني