Get Adobe Flash player

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

כניסה

مهارات وسياقات في الرياضيات الكتاب المرشد للمعلم للكتب 10,11 للصف الاول

כריכה: 
مهارات وسياقات في الرياضيات  الكتاب المرشد للمعلم للكتب 10,11  للصف الاول

כשרים והקשרים, ספרים דיגיטאליים לכיתות  א-ו

http://www.sefereshet.org.il/

 

כיתה ט "אפשר גם אחרת לכיתה ט חלק א"

בשפה הערבית

אושר על ידי משרד החינוך

הספר נמצא בתהליך הדפסה וניתן יהיה

להשיגו בסוף השבוע הבא

לצפייה במקבץ העמודים הנוספים 

לחץ כאן

(2.10.15)

כיתות ט אפשר גם אחרת

 פעילויות מתוקשבות חדשות עלו לאתר

לצפיה כנסו לכיתה ולחצו על  פעילויות מתוקשבות

או לחצו כאן :

טבלת מראי מקום קישורים לישומוניים ספר אפור

טבלת מראי מקום קישורים לישומוניים ספר כתום

(16.9.15)

 

כתות ה-ו כשרים והקשרים

מצגות חדשות עלו לאתר

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על מצגות 

(10.9.15)

כיתה ט חלק א בערבית

הספרים אפשר גם אחרת רמה א (ספר אפור)

וקפ"ל

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו 

 אושרו על ידי משרד החינוך.

 

לצפייה בספר אפשר גם אחרת רמה א  בערבית לחץ כאן

לצפייה בספר קפל בערבית לחץ כאן

 

(2.10.15)

 

 כיתה ט חלק א 

הספרים אפשר גם אחרת וקפ"ל בעברית

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו 

יצאו לאור

ניתן להשיגם בחנויות 

(27.8.15)


 כיתה ט חלק א 

הספרים אפשר גם אחרת וקפ"ל בעברית

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו עלו לאתר 

לצפייה  באפשר גם אחרת רמות א ורמות מוגברות  (ספר אפור)  לחץ כאן

לצפייה  באפשר גם אחרת רמות א ,ב  (ספר כתום)  לחץ כאן

לצפייה  בקפ"ל  לחץ כאן

כיתות א-ו  כשרים והקשרים 

המלצות לפריסת שעות תשעו בעברית ובערבית

עלו לאתר

לצפייה בהמלצות לחלוקת השעות כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על:

פריסות 

(26.7.15)

 

 

לכיתות א-ו  כשרים והקשרים

ספרים דיגיטאליים באתר ספרשת

יש לשלוח בקשה לספרשת לפתיחת ההרשאות  למורים ו/או תלמידים. 

לאתר ספרשת לחצו כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן