Get Adobe Flash player

כניסה

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

קישורים

כשרים והקשרים  ספרים דיגטאליים לכיתות  א-ו    -  אתר ספרשת

לבעיות טכניות ניתן לפנות לתמיכה של אתר "ספרשת" בטלפון : 03-7441659

או במייל:   support@sefereshet.co.il
 

 

אתר מפמ"ר מתמטיקה

מפמ"ר מתמטיקה- מה חדש 

מכתב המפמ"ר 18.5.2020, 10.5.2020

רשימת ספרי למוד במתמטיקה - באתר המפמ"ר

רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך- ראמ"ה

 

חטיבת הביניים

תוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים מש"הח
פריסת תכני הלימוד לכיתות ז-ט תשע"ה מש"הח
רצף במתמטיקה במעבר מכיתה ט לכיתה י מש"הח
חומרי השלמה לכיתות ז-ט מש"הח
מבחן מפמ"ר לכיתה ז' מש"הח
מיצב כיתה ח מש"הח
מבחן מפמ"ר בסוף כיתה ט
מרכז  ארצי  למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

בית ספר יסודי

תוכנית לימודים במתמטיקה לבית ספר יסודי מש"הח
תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי
מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
משרד החינוך-פורטל התוכן החינוכי : מתמטיקה
תופסים גלים- סנונית לבי"ס יסודי
האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
מבחני מיצב לכיתה ה
 

פריסות מותאמות  להמלצת מש"הח לתשפא

עלו לאתר

מיקום הנושאים בספרים בהתאם לפריסה הממולצת 

היכנסו לכיתה המתאימה  --->   פריסות

(30.8.20)

 

דפים ותירגול אינטראקטיבים

לחצו על פעילויות מתוקשבות --> דפים ותרגול אינטראקטיבי 

       לכיתות א,      לכיתות ב,        לכיתות ג,   

    לכיתות ד      לכיתות ה,        לכיתות ו 

תרגול אינטראקטיבי בנושאים שונים,

שאלות מתוך ספר הלימוד עם אפשרות בדיקה

דפים אלו נמצאים גם בספרים באתר ספרשת 

* דפים נוספים יעלו במהלך השנה *

(6.8.2020)

 

ספרשת

כשרים והקשרים

מאחורי המספרים

לקבלת וחידוש הרשאות לשנת תשפ"א לספרים הדיגיטליים

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל

 ksharim13@gmail.com 

קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי

כשרים והקשרים או מאחורי המספרים

(26.7.2020)

 

 

"מאחורי המספרים"

הספרים לכיתה ב באישור משרד החינוך 

לשנת הלימודים תשפא

לצפייה בספרים לחצו על הקישור

ספר 4 , ספר 5 , ספר 6 , גיאומטריה

 

בדיקת כתובת המייל שלכם באתר

בימים אלו הפצנו מייל לכל חברי האתר 
ובו נמסר כי האתר מאפשר צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים.
 
במידה ולא קיבלתם את המייל
 ועל מנת להבטיח קבלת מיילים בעתיד, אנא בדקו 
אם כתובת המייל שלכם באתר מעודכנת ותקינה.

לבדיקה היכנסו עם סיסמא לאתר

 ולחצו כאן:  כניסה למערכת .... ולחצו על עריכה   

בסיום הפעולה נא ללחוץ על שמירה בסוף הדף

לאחר מכן לחצו כאן וודאו שיש V בחינוך מתמטי (חדש)

(5.5.2020)

 
 

 

 

"מאחורי המספרים"

חדש מאחורי המספרים בשפה הערבית

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3, גיאומטריה  עלו לאתר.

(28.4.20)

 

צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים 

בעברית ובערבית

לבי"ס יסודי: כשרים והקשרים, מאחורי המספרים

לקישורים לספרים לחץ כאן

(15.3.2020)

כשרים והקשרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו 

בעברית ובערבית

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

מאחורי המספרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות לכיתה א-ב 

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתה א.

מספר אישור:  2821.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3,  גיאומטריה  עלו לאתר.