Get Adobe Flash player

כניסה

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

מיצוי ומצויינות

 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה בחטיבות הביניים

קפ"ל כיתה  ז              קפ"ל כיתה  ח                 קפ"ל כיתה  ט 

ראש הפרויקטפרופ' ליאורה לינצ'בסקי 
ריכוז הפרויקטגב' טובה אילון

כתיבהגב' טובה אילון  
פיתוח ויעוץ אקדמיפרופ' ליאורה לינצ'בסקיד"ר דרורה ליבנה

צוות פיתוח

מר עיד ג'בילי 
גב' בתיה דיאמנט 
גב' אירית האובן 
גב' אילנה טל  
גב' נעמי מנצ'יק
ד"ר איתן סימון 
גב' לאה קדר 
ד"ר בלהה קוטשר 
גב' תמר שוורץ 
גב' מרים שולמן 
 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה

מטרת התוכנית "מיצוי ומצוינות במתמטיקה" היא לקדם את "אוכלוסיות הקצה" בחטיבות הביניים בתחום לימודי המתמטיקה.

התוכנית מיועדת לשתי אוכלוסיות:

  • האחת – כוללת את התלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה בחטיבת הביניים. מטרתה לקדם תלמידים האלה ולהגישם ליחידה הראשונה של בחינת הבגרות במתמטיקה בסיום חטיבת הביניים, ולשתי היחידות הנוספות בחטיבה העליונה - להלן מיצוי.
  • השנייה – כוללת את התלמידים המוכשרים ביותר ללימוד מתמטיקה, שיכולתם והמוטיבציה שלהם להשקיע בלימודי המתמטיקה עולה על הנדרש בתוכנית הלימודים הרגילה - להלן מצוינות.

תוכנית המיצוי מלווה בספרי לימוד מסדרת קפ"ל – קפיצה לגובה וחוברות העשרה מסדרת נתיבים.

תוכנית המצוינות מלווה בחוברות העשרה מסדרת טל"מ.

התוכנית מתקיימת בשיתוף עם המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון ועם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות.

התוכנית לתלמידים המצטיינים היא בפיתוח ובניהול המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון בראשות פרופ' אורית זסלבסקי.
מטעם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות מרכזת את התוכנית הגב' נגה חרמון. 
 

כשרים והקשרים ספרשת

מערכת ספרשת עוברת שדרוג בימים אלו.

קישור לאתר: https://www.sefereshet.org.il/#/home

מורים היודעים את שם המשתמש שלהם

יכולים להיכנס לפי ההוראות בקובץ 

"התחברות לאתר ספרשת למשתמשים קיימים"

מורים שאינם יודעים את שם המשתמש/ מורים חדשים/ מורים שלא מצליחים להכנס

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל ksharim13@gmail.com 

לבעיות טכניות נוספות ניתן לפנות לתמיכה של ספרשת:

support@sefereshet.co.il
קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי כשרים והקשרים

(3.10.2018)

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתה א.

מספר אישור:  2821.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:
ספר 1 , ספר 2 , ספר 3 , ספר גיאומטריה.

 ספר 1 וספר גיאומטריה עלו לאתר.

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט ניתן יהיה לרכוש את הספרים.

(22.8.18)

כשרים והקשרים

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו תשעט

בעברית ובערבית

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

(22.7.18)

 

        חינוך מתמטי ספרי לימוד במתמטיקה                   

לחטיבת הביניים: הספרים אפשר גם אחרת וקפיצה לגובה - לכיתות ז-ט 

לבית הספר היסודי:   הספרים כשרים והקשרים - לכיתות א-ו

מהדורה חדשה לכיתה א -  אושרה על ידי משרד החינוך

 בתי ספר  המעוניינים בחשיפה לשנת הלימודים תשע"ט:

רכז/ת המתמטיקה מתבקש/ת לפנות אלינו במייל   info@matheducation.co.il

או בטלפון:  077-5242086

(22.8.18)

ספרשת כשרים והקשרים

שם משתמש וסיסמא לספרשת כשרים והקשרים (כיתות א-ו)

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי כשרים והקשרים

מורים שקיבלו בעבר שם משתמש וסיסמא ואינם זוכרים את הסיסמא

יכולים לחזור במייל ל-   ksharim13@gmail.com  ולשלוח את הפרטים הבאים:

שם פרטי + משפחה,שם משתמש,מייל

סמל מוסד,שם בית ספר

ולבקש "איפוס סיסמא".

 

 כשרים והקשרים - ספרשת

מגוון פעילויות לפתיחת שיעור

משחק בינגו בספר הדיגטאלי

כנסו לספרשת

  כתה ב ספר 4 עמוד 36  

כתה ג ספר 6 עמ 56, ספר 7 עמ 135

כתה ד ספר 9 עמוד 67

  כתה ה ספר 11 עמ 13, עמ 89

    כתה ו  ספר 13 עמוד 112

 

 

ספרים דיגיטליים באתר

הספרים הדיגטליים באתר מיועדים לשימוש המורים 

(לצפיה נדרשת כניסה לאתר)

לתלמידים ניתן לרכוש גרסאות דיגטליות של הספרים 

בספרשת או   CLASSOS

(5.9.17)

 

 

כיתה ט אפשר גם אחרת חלק ב

נספח תרגילים נוספים באלגברה ובגאומטריה

עלה לאתר

לתרגילים באלגברה לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה  (למורה) לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה (לתלמיד) לחץ כאן

(25.4.16)

 כשרים וקשרים עבודה בספרשת במצב לא מקוון

להסברים לחץ כאן