Get Adobe Flash player

כניסה

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

מיצוי ומצויינות

 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה בחטיבות הביניים

קפ"ל כיתה  ז              קפ"ל כיתה  ח                 קפ"ל כיתה  ט 

ראש הפרויקטפרופ' ליאורה לינצ'בסקי 
ריכוז הפרויקטגב' טובה אילון

כתיבהגב' טובה אילון  
פיתוח ויעוץ אקדמיפרופ' ליאורה לינצ'בסקיד"ר דרורה ליבנה

צוות פיתוח

מר עיד ג'בילי 
גב' בתיה דיאמנט 
גב' אירית האובן 
גב' אילנה טל  
גב' נעמי מנצ'יק
ד"ר איתן סימון 
גב' לאה קדר 
ד"ר בלהה קוטשר 
גב' תמר שוורץ 
גב' מרים שולמן 
 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה

מטרת התוכנית "מיצוי ומצוינות במתמטיקה" היא לקדם את "אוכלוסיות הקצה" בחטיבות הביניים בתחום לימודי המתמטיקה.

התוכנית מיועדת לשתי אוכלוסיות:

  • האחת – כוללת את התלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה בחטיבת הביניים. מטרתה לקדם תלמידים האלה ולהגישם ליחידה הראשונה של בחינת הבגרות במתמטיקה בסיום חטיבת הביניים, ולשתי היחידות הנוספות בחטיבה העליונה - להלן מיצוי.
  • השנייה – כוללת את התלמידים המוכשרים ביותר ללימוד מתמטיקה, שיכולתם והמוטיבציה שלהם להשקיע בלימודי המתמטיקה עולה על הנדרש בתוכנית הלימודים הרגילה - להלן מצוינות.

תוכנית המיצוי מלווה בספרי לימוד מסדרת קפ"ל – קפיצה לגובה וחוברות העשרה מסדרת נתיבים.

תוכנית המצוינות מלווה בחוברות העשרה מסדרת טל"מ.

התוכנית מתקיימת בשיתוף עם המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון ועם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות.

התוכנית לתלמידים המצטיינים היא בפיתוח ובניהול המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון בראשות פרופ' אורית זסלבסקי.
מטעם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות מרכזת את התוכנית הגב' נגה חרמון. 
 

ספרים דיגיטליים באתר

הספרים הדיגטליים באתר מיועדים לשימוש המורים 

(לצפיה נדרשת כניסה לאתר)

לתלמידים ניתן לרכוש גרסאות דיגטליות של הספרים 

בספרשת או   CLASSOS

(18.12.16)

 

כשרים והקשרים

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו תשעז

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

(28.7.16)

 

כיתה ט אפשר גם אחרת חלק ב

נספח תרגילים נוספים באלגברה ובגאומטריה

עלה לאתר

לתרגילים באלגברה לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה  (למורה) לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה (לתלמיד) לחץ כאן

(25.4.16)

 כשרים וקשרים עבודה בספרשת במצב לא מקוון

להסברים לחץ כאן

לכיתות א-ו  כשרים והקשרים

ספרים דיגיטאליים באתר ספרשת

קישור לספרים הדיגיטאליים באתר גלים לבעלי הרשאה:

http://www.galim.org.il

 

 

לקבלת דו"אל ובו מידע ועדכונים על החדש באתר

עליכם לאשר לנו משלוח דו"אל אליכם

נא הכנסו לניהול עדכוני הדו"אל שלי

וסמנו V בחלונית חינוך מתמטי

ובחלונית נוספת יסודי או חט"ב ע"פ בחירתכם

לניהול עדכוני הדו"אל שלך לחץ כאן

 

 

 

 

חדשות האתר

לצפיה בכל חדשות היחידה לחקר החינוך המתמטי לחץ כאן

או השתמש בתפריט מימין

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר החדש של היחידה לחינוך מתמטי.

בתאריך 10.8.12 התפרסם אתר זה בכתובת הקבועה www.matheducation.co.il