Get Adobe Flash player

כניסה

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

מיצוי ומצויינות

 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה בחטיבות הביניים

קפ"ל כיתה  ז              קפ"ל כיתה  ח                 קפ"ל כיתה  ט 

ראש הפרויקטפרופ' ליאורה לינצ'בסקי 
ריכוז הפרויקטגב' טובה אילון

כתיבהגב' טובה אילון  
פיתוח ויעוץ אקדמיפרופ' ליאורה לינצ'בסקיד"ר דרורה ליבנה

צוות פיתוח

מר עיד ג'בילי 
גב' בתיה דיאמנט 
גב' אירית האובן 
גב' אילנה טל  
גב' נעמי מנצ'יק
ד"ר איתן סימון 
גב' לאה קדר 
ד"ר בלהה קוטשר 
גב' תמר שוורץ 
גב' מרים שולמן 
 

מיצוי ומצוינות במתמטיקה

מטרת התוכנית "מיצוי ומצוינות במתמטיקה" היא לקדם את "אוכלוסיות הקצה" בחטיבות הביניים בתחום לימודי המתמטיקה.

התוכנית מיועדת לשתי אוכלוסיות:

  • האחת – כוללת את התלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה בחטיבת הביניים. מטרתה לקדם תלמידים האלה ולהגישם ליחידה הראשונה של בחינת הבגרות במתמטיקה בסיום חטיבת הביניים, ולשתי היחידות הנוספות בחטיבה העליונה - להלן מיצוי.
  • השנייה – כוללת את התלמידים המוכשרים ביותר ללימוד מתמטיקה, שיכולתם והמוטיבציה שלהם להשקיע בלימודי המתמטיקה עולה על הנדרש בתוכנית הלימודים הרגילה - להלן מצוינות.

תוכנית המיצוי מלווה בספרי לימוד מסדרת קפ"ל – קפיצה לגובה וחוברות העשרה מסדרת נתיבים.

תוכנית המצוינות מלווה בחוברות העשרה מסדרת טל"מ.

התוכנית מתקיימת בשיתוף עם המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון ועם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות.

התוכנית לתלמידים המצטיינים היא בפיתוח ובניהול המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון בראשות פרופ' אורית זסלבסקי.
מטעם האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך והתרבות מרכזת את התוכנית הגב' נגה חרמון. 
 

פריסות מותאמות  להמלצת משה"ח לתשפא

עלו לאתר

מיקום הנושאים בספרים בהתאם לפריסה הממולצת 

היכנסו לכיתה המתאימה  --->   פריסות

(30.8.20)

 

דפי תרגול אינטראקטיבים

לחצו על פעילויות מתוקשבות --> דפים ותרגול אינטראקטיבי 

       לכיתות א,      לכיתות ב,        לכיתות ג,   

    לכיתות ד      לכיתות ה,        לכיתות ו 

תרגול אינטראקטיבי בנושאים שונים,

שאלות מתוך ספר הלימוד עם אפשרות בדיקה

דפים אלו נמצאים גם בספרים באתר ספרשת 

הסבר לתהליך עבודה עם דפים אינטראקטיביים
באתרים "חינוך מתמטי" ו"ספרשת"  לחצו כאן

* דפים נוספים יעלו במהלך השנה *

(6.8.2020)

 

ספרשת

כשרים והקשרים

מאחורי המספרים

לקבלת וחידוש הרשאות לשנת תשפ"א לספרים הדיגיטליים

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל

 ksharim13@gmail.com 

קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי

כשרים והקשרים או מאחורי המספרים

(26.7.2020)

 

 

"מאחורי המספרים"

הספרים לכיתה ב באישור משרד החינוך 

לשנת הלימודים תשפא

לצפייה בספרים לחצו על הקישור

ספר 4 , ספר 5 , ספר 6 , גיאומטריה

 

בדיקת כתובת המייל שלכם באתר

בימים אלו הפצנו מייל לכל חברי האתר 
ובו נמסר כי האתר מאפשר צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים.
 
במידה ולא קיבלתם את המייל
 ועל מנת להבטיח קבלת מיילים בעתיד, אנא בדקו 
אם כתובת המייל שלכם באתר מעודכנת ותקינה.

לבדיקה היכנסו עם סיסמא לאתר

 ולחצו כאן:  כניסה למערכת .... ולחצו על עריכה   

בסיום הפעולה נא ללחוץ על שמירה בסוף הדף

לאחר מכן לחצו כאן וודאו שיש V בחינוך מתמטי (חדש)

(5.5.2020)

 
 

 

 

"מאחורי המספרים"

חדש מאחורי המספרים בשפה הערבית

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3, גיאומטריה  עלו לאתר.

(28.4.20)

 

צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים 

בעברית ובערבית

לבי"ס יסודי: כשרים והקשרים, מאחורי המספרים

לקישורים לספרים לחץ כאן

(15.3.2020)

כשרים והקשרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו 

בעברית ובערבית

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

מאחורי המספרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות לכיתה א-ב 

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתות א - ב

מספר אישור:  2821, 2888

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3,  גיאומטריה  עלו לאתר.

בסדרה לכיתה ב ארבעה ספרים:

ספר 4,  ספר5,  ספר 6,  גיאומטריה  עלו לאתר