Get Adobe Flash player

כניסה

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

שאלות ותשובות

 

ספרים

פריסה

הספק ושעורי בית

עבודה עם קבצים שמורידים מן האתר

 

 

 

 

 

ספרים 

שאלה 1: האם יהיו ספרים לרמה ב' בכיתות ז' ח'?

תשובה: בכיתות ז' ח' הספר קפ"ל מיועד לקבוצות מיצוי ולהקבצות נמוכות. לשאר ההקבצות מיועד הספר "אפשר גם אחרת". הספר מכיל חומרים ברמות דיפרנציאליות. החומרים על רקע משובץ כתום מיועדים לתלמידים מתקדמים, וחומרים על רקע משובץ תכלת מיועדים לתרגול נוסף ולביסוס. שאר החומרים מיועדים לכלל הכיתה לפי שיקול דעת המורה.

שאלה 2: מתי תצא מהדורה מתוקנת?

תשובה: בשנת הלימודים תשע"ג תצא מהדורה עדכנית של ספרי הלימוד לכיתה ז'. בכיתות ח' וט' ימשיכו ללמוד על פי הספרים הקיימים. לפי המתוכנן כרגע , בשנת תשע"ד תצא מהדורה עדכנית לכיתה ח'. בכל מקרה עדכון הספרים כפוף להנחיית משרד החינוך.

שאלה 3: לפי אילו ספרים מומלץ ללמד הקבצות ב' בכיתות ז' ח'?

תשובה: שאלה חשובה מאוד, מכיוון שהשונות בין הקבצות ב' בבתי הספר השונים גדולה מאוד, כדאי לשקול שימוש בספרים "אפשר גם אחרת" ולהעזר בפעילויות על רקע תכלת. היינו ממליצים לעיין בקפדנות בספרי קפ"ל , יתכן שישנן הקבצות ב' שהספר מתאים לה, במיוחד בכיתות ח'. בכיתות ט' כידוע ישנו ספר נפרד להקבצות ב'.

שאלה 4: האם מותר לכתוב בספר?

תשובה: על פי הנחיות משרד החינוך , מותר לכתוב רק בספרי קפ"ל המיועדים לאוכלוסיות מיצוי ואוכלוסיות חלשות יותר. גם במקרים אלו היקף הכתיבה בספר מוגבל ל-30%.

שאלה 5: מדוע יש תשובות רק לחלק מהתרגילים?

תשובה: ישנם שלושה סוגים עיקריים של תרגילים שלהם לא ניתנות תשובות בספר. א. תרגילים שהתשובה מידית ומבטלת את הצורך לפתור את התרגיל. ב. תרגילים מתוחכמים או מאתגרים במיוחד בהן מתן תשובה פוגם באתגר. ג. תרגילים שנועדו לדיון ושיחה עם המורה. לתרגילים בסעיפים ב' וג' יש פתרונות במדריך למורה.

פריסה

שאלה 6:האם צריכים להיות מתואמים עם הפריסה של משרד החינוך? או הפריסה של התכנית מקובלת?

תשובה: עלפי הנחיות משה"ח , המחויבות לפריסה היא במסגרת של "סבבים" . כידוע תוכנית הלימודים בנויה מכמה סבבים שבכל סבב מגוון נושאים. סדר הנושאים בתוך הסבב נתון לשיקול דעת הכותבים ולכן הפריסה המחייבת היא הפריסה של הספר כל זמן שהנושאים לקוחים מתוך אותו הסבב. בספרים המיועדים לאולוסית המיצוי ספר הלימוד נתון לשיקול דעת הכותבים ולכן הפריסה שלהם היא המחייבת מעבר לסבבים. יחד עם זאת ברצוננו להדגיש שישנה חפיפה גבוהה מאוד בין הפריסות של הספרים "אפשר גם אחרת" לפריסה של משה"ח. במקום שיש הבדלים הם קיבלו את אישור משה"ח.

שאלה 7: האם הפריסה שלכם מקיפה את כל הנושאים?

תשובה: תודה על השאלה. זאת הזדמנות בשבילנו להדגיש כי הפריסה של ספרי "אפשר גם אחרת" מכילה את כל הנושאים הכלולים בתכנית הלימודים. בנוסף יש פרקי העשרה שנתונים במידה מסוימת לשיקול דעת הכותבים. כידוע לכם בנוסף לכך אחד המאפיינים של ספרי "אפשר גם אחרת" הם הפעילויות "מפגש חוזר" שבהם יש התייחסות לפרקים קודמים ולאו דוקא לפרק שנלמד בזמן העכשווי על פי הפריסה. הסיבות למבנה זה ישנן במדריך למורה, במידה ותפנו נשמח לפרט את העמודים במדריך למורה המתייחסים לנושא זה.

שאלה 8: האם מס' השעות המומלצות לכל נושא מתואמות עם ההמלצה של משרד החינוך?

תשובה: בהחלט. מס' השעות מותאם לזה המפורט בתכנית הלימודים. אם לעיתים נראה שיש שעה פחות ממה שמומלץ זה בגלל מבנה הספר . ראו התייחסות לשאלה 7.

שאלה 9: מדוע ספר קפ"ל לכיתה ט' מתחיל בגיאומטריה?

תשובה: אכן לפי תוכנית הלימודים לכיתה ט' הפרק הראשון אותו יש ללמד הוא טכניקה אלגברית. מכיוון שלתפיסתנו הפרק טכניקה אלגברית הוא אחד הפרקים היותר קשים והמתסכלים את תלמידי המיצוי , החלטנו להתחיל את השנה בפרק גיאומטריה . אם תקראו בעיון את פרק הגיאומטריה הפותח, תיווכחו לדעת שהפעילויות ידידותיות, אינן פורמליות ונותנות תחושה של הצלחה. יחד עם זאת בלי שום ספק אם משהו חושב שבכיתתו מתאים יותר לגוון בין השיעורים ולא ללמד מספר רצוף של שיעורים בגיאומטריה, ניתן לשלב בין שני הפרקים וללמד בחלק מהשיעורים גיאומטריה ובחלק אחר טכניקה אלגברית. נשמח לקבל משוב המשך השנה על מנת שבשכתוב הספר לקראת תשע"ד נוכל להנות מפרי נסיונכם. תכנית והספק

שאלה 10: האם צריך ללמד בכיתה ז' הסתברות ואי שוויונות?

תשובה: שני נושאים אלו אומנם מופיעים בספרים "אפשר גם אחרת" ובספרי קפ"ל בכיתה ז' . מכיוון שהספרים נכתבו בשנת תש"ע , נושאים אלו הופיעו בת"ל לכיתה ז'. בשינויים שנשלחו ע"י משרד החינוך הועברו הפרקים האלו לכיתה ח' והם מופיעים גם בספרים של ח'. בספר המשוכתב לכיתה ז' שיצא לקראת תשע"ג לא יופיעו נושאים אלו בספרים של כיתה ז'.

הספק ושעורי בית

שאלה 11: נושאים שלא הספקנו ללמד בכיתה ז', כיצד משלימים בכיתה ח'? וכן נושאים שלא הספקנו בכיתה ח' כיצד משלימים בכיתה ט'?

תשובה: לא כל נושא שלא הספקתם ללמד בכיתה ז' יש ללמד מיד עם תחילת כיתה ח' וכדומה בכיתה ט'. במידה ונושא בכיתה ח' מסתמך על נושא של כיתה ז' , כדאי לשלב את הנושא של כיתה ז' כפתיחה או במהלך הלימוד של כיתה ח'. לדוגמה: נושא הפונקציה מופיע בהרחבה בכיתה ח' וניתן לקחת פעילויות מסוימות מספר של כיתה ז' כפעילויות מקדימות לפרק של כיתה ח'. אנחנו ממליצים לא ללמד באופן שיטתי את הנושא כפי שהוא מופיע בכיתה ז', כי בהקניית הנושא בכיתה ח' חוזרים במקרים רבים על מושגים ומיומנויות שמופיעות בספר הלימוד של כיתה ז'. יש לבדוק בקפדנות את החומר מהשנה הקודמת ולראות מה ממנו חיוני להבנת החומר של כיתה ח'.

שאלה 12: האם יש לכם המלצות לגבי שעורי בית: כמות תרגילים, סוג תרגילים, כיצד ניתן לבדוק שיעורי בית, כיצד ניתן לעודד הכנת שעורי בית?

תשובה: בהחלט יש חשיבות רבה לשעורי הבית. לדעתנו יש להקפיד על כך ששיעורי הבית הניתנים הם כאלו שלתלמיד יש כלים להתמודד איתם. כדאי למשל בסוף השיעור כשנותנים שעורי בית להקדיש מס' דקות לתת הכוונה או רמזים לדרך הפתרון. ניתן מידי פעם לתת בוחן ממוקד שמבוסס כולו על תרגילים שנתנו כשעורי בית, כאשר מידע זה ניתן לתלמיד לפני הבוחן. להקפיד שאכן הבוחן יכלול את התרגילים ככתבם וכלשונם של שיעורי הבית.

שאלה 13:כיצד ניתן להספיק את כל החומר ביעילות?

תשובה: כשיש שני שיעורים רצופים , בגלל טווח הקשב והריכוז של התלמידים מומלץ מאוד לגוון את הנושאים ואת דרכי העבודה. לדוגמה: ללמד שיעור אחד נושא מרצף הלימודים ובשיעור השני תרגול אינטגרטיבי מנושאים קודמים. ללמד בשיעור השני פעילות הכללה או לעסוק בשאלות רבות מלל. לחלק את שני השיעורים לשלושה חלקים: בחלק הראשון מתחילים בנושא באלגברה , בחלק השני עושים תרגול אינטגרטיבי (כדאי שהילדים יוכלו לעבוד בעצמם) ובחלק האחרון נושא בגיאומטריה. כדאי לנצל חלק מהזמן לישיבה עם קבוצות תלמידים כאשר התלמידים האחרים ממשיכים בעבודה עצמית.

 

עבודה עם קבצים שמורידים מן האתר

שאלה 14: הורדתי מן האתר קובץ מסוג DOCX  ולא הצלחתי לפתוח אותו עם תוכנת Office Word 2003. כיצד אוכל לערוך את הקובץ?

 תשובה:  קבצי DOCX ניתנים לשימוש בתוכנת Office Word 2007 וגרסאות מתקדמות יותר.

 בנוסף, ניתן להשתמש ולערוך קובץ מסוג DOCX באמצעות אחת התוכנות הבאות:

1.     תוכנת Google Docs. זוהי תוכנה חינמית שפועלת באינטרנט, אין צורך לבצע התקנה במחשב האישי.

2.     תוכנת Open Office. זוהי תוכנת קוד פתוח (חינמית) שיש להתקין במחשב האישי.

3.      תוכנת Office Word 2003. אך במקרה זה יש לבצע התקנת תוסף מתאים, אותו ניתן להוריד באתר של התוכנה.

 

שאלה 15: הורדתי קובץ מהאתר, לחצתי עליו והוא לא נפתח. כיצד אוכל לפתוח אותו בכל זאת?

תשובה:  שים לב לסיומת הקובץ שהורדת והפעל תחילה את התוכנה המתאימה לסוג קובץ זה. אם הסיומת היא למשל docx הפעל את תוכנת וורד (ראה פרוט בתשובה לשאלה קודמת). לאחר שהפעלת את התוכנה המתאימה פתח מתוכה  את הקובץ שהורדת. אם פעלת בדרך זו והקובץ עדיין לא נפתח, לחץ על "הוסף תגובה חדשה" מתחת לשם הקובץ וציין שהקובץ לא נפתח. צוות האתר יבדוק את הקובץ, ויפרסם אחת מהשניים: "הקובץ נבדק ע"י צוות האתר ונמצא תקין. אנא בדוק שוב מצדך", או: "הקובץ הפגום הוחלף ע"י צוות האתר, נסה להורידו ולפתוח אותו שנית, מצטערים על חוסר הנוחות".

הסבר נוסף: הקבצים הניתנים להורדה מן האתר, הינם מסוגים שונים ונפתחים בעזרת תוכנות שונות המותקנות במחשב שלך. לחיצה על קובץ פותחת אותו בעזרת התוכנה המותאמת לסוג הקובץ כפי שמוגדר במחשב שלך. יתכן שיש לעדכן הגדרות אלה במחשב שלך. אם יש צורך, העזר בקישור הזה :  שנמצא באתר http://support.microsoft.com כדי לפתוח את הקובץ בלחיצה עליו.

 

שאלה 16: אני לוחץ להורדת קובץ מסוג DOCX והדפדפן מוריד לי קובץ מסוג ZIP  שלא נפתח באופן תקין. מה לעשות?

תשובה: ידוע לנו על בעיה בפתיחת קבצים מסוג DOCX בדפדפן אקספלורר מגרסה 8 ומטה. הבעיה טופלה ביום 31.10.12. ניתן כעת להוריד ולפתוח את קבצי DOCX בכל הדפדפנים ובכל הגרסאות ללא בעיה. מומלץ להשתמש תמיד בגרסת דפדפן מעודכנת. 

 

שאלה 17: יש לי בעיה בצפייה במדריך למורה.

תשובה: קבצי המדריך למורה וקבצים רבים אחרים באתר הינם מסוג PDF. קובצי PDF ניתנים להצגה בעזרת תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader), הזמינה חינם באינטרנט עבור מערכות הפעלה רבות, וכן בעזרת תוכנות רבות נוספות, ובהן אופן אופיס. האם אחת מהתוכנות הללו מותקנות במחשב שלך? במידה והתוכנה אינה מותקנת במחשב מומלץ להתקין אותה.

 

 

 

 

ספרשת

כשרים והקשרים

מאחורי המספרים

לקבלת וחידוש הרשאות לשנת תש״פ לספרים הדיגיטליים

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל ksharim13@gmail.com 

קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי

כשרים והקשרים או מאחורי המספרים

(3.8.2019)

 

 

כשרים והקשרים

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו תשפ

בעברית ובערבית

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

(29.7.19)

 

 

 

מאחורי המספרים

המלצה לחלוקת שעות לכיתה א תשפ

לצפיה כנסו לכיתה א ולחצו על: פריסות

(29.7.19)

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתה א.

מספר אישור:  2821.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3,  גיאומטריה  עלו לאתר.

 

 כשרים והקשרים - ספרשת

מגוון פעילויות לפתיחת שיעור

משחק בינגו בספר הדיגטאלי

כנסו לספרשת

  כתה ב ספר 4 עמוד 36  

כתה ג ספר 6 עמ 56, ספר 7 עמ 135

כתה ד ספר 9 עמוד 67

  כתה ה ספר 10 עמ 45, ספר 11 עמ 13, עמ 89

    כתה ו  ספר 13 עמוד 112

 

 

ספרים דיגיטליים באתר

הספרים הדיגטליים באתר מיועדים לשימוש המורים 

(לצפיה נדרשת כניסה לאתר)

לתלמידים ניתן לרכוש גרסאות דיגטליות של הספרים 

בספרשת  או   CLASSOS

(5.9.17)

 

 

כיתה ט אפשר גם אחרת חלק ב

נספח תרגילים נוספים באלגברה ובגאומטריה

באתר

לתרגילים באלגברה לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה  (למורה) לחץ כאן

לתרגילים בגיאומטריה (לתלמיד) לחץ כאן

(25.4.16)

 כשרים וקשרים עבודה בספרשת במצב לא מקוון

להסברים לחץ כאן

 

לקבלת דו"אל ובו מידע ועדכונים על החדש באתר

עליכם לאשר לנו משלוח דו"אל אליכם

נא הכנסו לניהול עדכוני הדו"אל שלי

וסמנו V בחלונית חינוך מתמטי

ובחלונית נוספת יסודי או חט"ב ע"פ בחירתכם

לניהול עדכוני הדו"אל שלך לחץ כאן