Get Adobe Flash player

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

כניסה

קפ"ל כיתה ח

בחנים

בחנים, קפל, כיתה ח'

פריטים למבחנים

פריטים למבחנים, קפל, כיתה ח'

דפי עבודה נוספים

דפי עבודה נוספים, קפל, כיתה ח'

כשרים והקשרים, ספרים דיגיטאליים לכיתות  א-ו

http://www.sefereshet.org.il/

 

כיתה ט בערבית  

אפשר גם אחרת  חלק א (הספר הכתום)

בשפה הערבית

אושר על ידי משרד החינוך

לצפייה בספר

לחץ כאן

(9.10.15)

כיתות ט אפשר גם אחרת

 פעילויות מתוקשבות חדשות עלו לאתר

לצפיה כנסו לכיתה ולחצו על  פעילויות מתוקשבות

או לחצו כאן :

טבלת מראי מקום קישורים לישומוניים ספר אפור

טבלת מראי מקום קישורים לישומוניים ספר כתום

(16.9.15)

 

כתות ה-ו כשרים והקשרים

מצגות חדשות עלו לאתר

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על מצגות 

(10.9.15)

כיתה ט חלק א בערבית

הספרים אפשר גם אחרת וקפ"ל

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו 

 אושרו על ידי משרד החינוך.

 

לצפייה בספר אפשר גם אחרת רמה א (אפור) בערבית לחץ כאן

לצפייה בספר אפשר גם אחרת  (כתום) בערבית לחץ כאן

לצפייה בספר קפל בערבית לחץ כאן

(2.10.15)

 

 כיתה ט חלק א 

הספרים אפשר גם אחרת וקפ"ל בעברית

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו 

יצאו לאור

ניתן להשיגם בחנויות 

(27.8.15)


 כיתה ט חלק א 

הספרים אפשר גם אחרת וקפ"ל בעברית

 במהדורה מעודכנת לשנת תשע"ו עלו לאתר 

לצפייה  באפשר גם אחרת רמות א ורמות מוגברות  (ספר אפור)  לחץ כאן

לצפייה  באפשר גם אחרת רמות א ,ב  (ספר כתום)  לחץ כאן

לצפייה  בקפ"ל  לחץ כאן