Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

טופס הזמנת ספרים

רכז/ת המקצוע מתבקש/ת למלא את  הטופס

נא למלא בטופס רק את שמות המורים שילמדו בשנת תשפ"א לפי ספרי

"אפשר גם אחרת" או לפי ספרי "קפיצה לגובה" (קפ"ל) וחסרים להם הספרים.

ניתן להזמין ספר עבור מורה בתנאי שבתשפ"א ילמד/תלמד בכיתה לפי ספר זה

 

 

 

 

בחר את שפת הספרים המבוקשת

נא למלא את מספר קבוצות הלימוד בכל שכבה שילמדו בתשפ"א לפי הספר :

הערות כלליות לגבי הספרים הנדרשים או כל הערה אחרת

1. פרטי מורה (אפשר גם אחרת/קפ"ל)

* שדות חובה

הערות מיוחדות למורה זה

2. פרטי מורה (אפשר גם אחרת/קפ"ל)

* שדות חובה

הערות מיוחדות למורה זה

3. פרטי מורה (אפשר גם אחרת/קפ"ל)

* שדות חובה

הערות מיוחדות למורה זה

4. פרטי מורה (אפשר גם אחרת/קפ"ל)

* שדות חובה

הערות מיוחדות למורה זה

5. פרטי מורה (אפשר גם אחרת/קפ"ל)

* שדות חובה

הערות מיוחדות למורה זה