Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

كرّاسة الحساب ب

כריכה: 
מחברת החשבון שלי ב', כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ
דפי ספר: 
עמוד 34, מחברת החשבון שלי ב', כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ
עמוד 33, מחברת החשבון שלי, כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ
עמוד 82, מחברת החשבון שלי ב', כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ
עמוד 81, מחברת החשבון שלי ב', כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ
עמוד 104, מחברת החשבון שלי ב', כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ
עמוד 103, מחברת החשבון שלי, כשרים והקשרים, חינוך מתמטי בע"מ