Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

תקלות ופתרונות

תקלות שונות עלולות להתרחש במהלך הצפייה באתר. להלן פתרונות אפשריים לתקלות:

* תקלה: הספרים הדיגיטאליים באתר נראים באופן משובש

פתרון: ניתקלנו בתקלה זו במחשבים עם זכרון מועט. מומלץ לכבות את המחשב ולהדליקו מחדש. במידה ועדיין הספר נראה באופן משובש מומלץ למחוק את ההיסטוריה בדפדפן.