Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

מאחורי המספרים

    כיתה א

 

"מאחורי המספרים" היא סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי

לצפיה בכל התכנים המותאמים לחץ על הקישור: כיתה א

אושרו הספרים לכיתה א. מספר אישור:  2821

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים: ספר 1 , ספר 2 , ספר 3 , ספר גיאומטריה

לצפייה בספר לחץ על הקישור:  ספר 1  , ספר 2  , ספר 3ספר גיאומטריה

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט ניתן יהיה לרכוש את הספרים

מאחורי המספרים