Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב-תשעג

הספרים הדיגטליים באתר מיועדים לשימוש המורים  (לצפיה נדרשת הזדהות)

ניתן לרכוש גרסאות דיגטליות של הספרים   בספרשת או   CLASSOS
 

לחץ על שם הקובץ כדי לצפות בו : אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב