Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב-תשעג

הספרים הדיגטליים באתר מיועדים לשימוש המורים  (לצפיה נדרשת הזדהות)

ניתן לרכוש גרסאות דיגטליות של הספרים   בספרשת או   CLASSOS
 

לחץ על שם הקובץ כדי לצפות בו : אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב