Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

ספרי לימוד לחט"ב

 

ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים 

 

רשימת ספרי הלימוד  

כל הספרים מופיעים בעברית ובערבית.

 

כיתה ז

אפשר גם אחרת, חלק א - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ג

אפשר גם אחרת, חלק ב - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ג

אפשר גם אחרת, חלק ג - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ג

קפיצה לגובה - קפ"ל, חלק ב -מהדורה קבועה החל משנת תשע"ג

קפיצה לגובה - קפ"ל, חלק ג -מהדורה קבועה החל משנת תשע"ג

כיתה ח

אפשר גם אחרת, חלק א - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ה

אפשר גם אחרת, חלק ב - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ה

קפ"ל - קפיצה לגובה, חלק א - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ה

קפ"ל - קפיצה לגובה, חלק ב - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ה

כיתה ט

אפשר גם אחרת,לרמות א ולרמות מוגברות , חלק א - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ו (כריכה בצבע אפור)

אפשר גם אחרת,לרמות א ולרמות מוגברות , חלק ב - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ו (כריכה בצבע אפור)

אפשר גם אחרת, חלק א -  מיועד לרמות א, ב ולכיתות הטרוגניות מהדורה תשע"ו - (כריכה בצבע כתום)

אפשר גם אחרת, חלק ב - מיועד לרמות א, ב ולכיתות הטרוגניות מהדורה תשע"ו - (כריכה בצבע כתום)

קפ"ל - קפיצה לגובה, חלק א - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ו

קפ"ל - קפיצה לגובה, חלק ב - מהדורה קבועה החל משנת תשע"ו

 

ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים 

כיתה ז

אפשר גם אחרת             הספר מיועד לכיתות הטרוגניות. 

                                    מופיע בשלושה חלקים: חלק א ,חלק ב, חלק ג.  (עברית /ערבית)

חלק א של הספר אפשר גם אחרת מיועד לכלל התלמידים.

קפיצה לגובה - קפ"ל      הספר מיועד לקבוצות המיצוי והקבצות ג.

                                   מופיע בשני חלקים: חלק ב וחלק ג.  (עברית /ערבית)

ספרים אלה מכילים את כל התכנים של הסבב השני והשלישי בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה.

בסיום חלק א, במעבר לחלק ב:

תלמידי המיצוי  והקבצות  ג  יעברו ללמוד בספרי קפ"ל. ( חלקים ב, ג,(

שאר התלמידים ימשיכו ללמוד בספרי  אפשר גם אחרת. (חלקים  ב, ג.(

 

כיתה ח

אפשר גם אחרת  חלקים א  ו- ב.   (עברית /ערבית)

קפ"ל – קפיצה לגובה לקבוצות המיצוי והקבצות ג  - חלקים א  ו- ב .  (עברית /ערבית)

 

כיתה ט

אפשר גם אחרת  צבע אפור מיועד לרמות מוגברות ולרמה א - חלקים א  ו- ב. (עברית /ערבית)

אפשר גם אחרת  צבע כתום לרמות א, ב, ולכיתות הטרוגניות - חלקים א  ו- ב. (עברית /ערבית)

קפ"ל - קפיצה לגובה לקבוצת המיצוי ולהקבצות ג - חלקים א  ו- ב. (עברית /ערבית)