Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

Newsletter subscriptions

Manage your newsletter subscriptions
اختر نشرة أو أكثر ترغب في الاشتراك فيها، أو في إلغاء اشتراكك فيها. מומלץ לכולם להרשם לחינוך מתמטי (חדש). כדי שהדוא"ל שנשלח אליך מאיתנו לא יכנס לדואר הזבל, אנא הוסף את הכתובת הבאה לרשימת השולחים הבטוחים או הוסף אותה לרשימת הנמענים בתוכנת הדוא"ל שלך: sender@matheducatin.co.il