Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כל התגובות מכל פרטי התוכן מרחבי האתר

תאריך התגובה כותרת התגובה כותרת פריט התוכן אליו מתייחסת התגובה
20/04/2017 - 00:14 מותקן. איני מצליחה לצפות בספר - תגובת צוות האתר (לא לפרסום) קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
17/04/2017 - 18:23 מותקן. איני מצליחה לצפות בספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
04/04/2017 - 14:11 צפייה בספרים דיגיטאליים- תגובת צוות האתר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
03/04/2017 - 16:45 צפייה בספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
30/03/2017 - 12:13 מבחנים - תגובת צוות האתר מבחן 2 אפשרות ה
30/03/2017 - 11:11 מדוע אין מחוון וניקוד לכל מבחן ו/או בוחן? מבחן 2 אפשרות ה
22/03/2017 - 21:45 בוחן 28 אלגברה ספר כתום - תגובת צוות האתר אלגברה ספר כתום חלק ב בוחן 28 - משוואות ריבועיות עם מכנים
22/03/2017 - 14:08 הסימנים + - = קפצו ולא ניתן לקרוא את המשוואות כראוי אלגברה ספר כתום חלק ב בוחן 28 - משוואות ריבועיות עם מכנים
09/02/2017 - 00:49 טעות בהסבר לתרגיל 9 - תגובת צוות האתר (לא לפרסום באתר) נספח - גיאומטריה חלק ב (למורה)
19/01/2017 - 20:53 דוגמא עמוד 79 - תגובה אישית ליורי (לא לפרסום באתר) תגובות