Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כל התגובות מכל פרטי התוכן מרחבי האתר

תאריך התגובה כותרת התגובה כותרת פריט התוכן אליו מתייחסת התגובה
03/09/2017 - 18:05 ספר דיגיטלי ז לא עולה, מתי יסודר? אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב-תשעג
02/09/2017 - 22:19 אני מורה ואני לא מצליח לצפות בספר הדיגיטלי. אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק א-תשעג
19/07/2017 - 07:22 פתרונות לתרגילי חזרה - תגובת צוות האתר תרגילי חזרה לחופשת הקיץ חלק א
18/07/2017 - 15:38 יש תשובות ? תרגילי חזרה לחופשת הקיץ חלק א
12/07/2017 - 13:17 מחברת החשבון שלי - תגובת צוות האתר מחברת החשבון שלי ב'
11/07/2017 - 14:04 מחברת החשבון שלי מחברת החשבון שלי ב'
17/05/2017 - 23:29 תצוגת הספר - תגובת צוות האתר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ח' חלק ב' (מהדורה תשע"ה)
15/05/2017 - 21:59 תצוגת הספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ח' חלק ב' (מהדורה תשע"ה)
05/05/2017 - 01:10 הצגת הספר א.ג.א כיתה ט בערבית - תגובת צוות האתר (לא לפרסום) אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב (ספר כתום מהדורת תשע"ו) - ערבית
02/05/2017 - 21:31 הצגת הספר אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב בערבית אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב (ספר כתום מהדורת תשע"ו) - ערבית