Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כל התגובות מכל פרטי התוכן מרחבי האתר

תאריך התגובה כותרת התגובה כותרת פריט התוכן אליו מתייחסת התגובה
21/06/2017 - 23:19 משחקי חשבון - תגובת צוות האתר תקליטור למורה
20/06/2017 - 19:16 משחקי חשבון תקליטור למורה
17/05/2017 - 23:29 תצוגת הספר - תגובת צוות האתר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ח' חלק ב' (מהדורה תשע"ה)
15/05/2017 - 21:59 תצוגת הספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ח' חלק ב' (מהדורה תשע"ה)
05/05/2017 - 01:10 הצגת הספר א.ג.א כיתה ט בערבית - תגובת צוות האתר (לא לפרסום) אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב (ספר כתום מהדורת תשע"ו) - ערבית
02/05/2017 - 21:31 הצגת הספר אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב בערבית אפשר גם אחרת -כיתה ט - חלק ב (ספר כתום מהדורת תשע"ו) - ערבית
20/04/2017 - 00:14 מותקן. איני מצליחה לצפות בספר - תגובת צוות האתר (לא לפרסום) קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
17/04/2017 - 18:23 מותקן. איני מצליחה לצפות בספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
04/04/2017 - 14:11 צפייה בספרים דיגיטאליים- תגובת צוות האתר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)
03/04/2017 - 16:45 צפייה בספר קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ט' חלק ב' (מהדורה תשע"ו)