Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

קפ"ל כיתה ז

מהדורה סופית

קפיצה לגובה - מהדורה סופית

בחנים

בחנים, קפל, כיתה ז'

מבחנים

מבחנים, קפל, כיתה ז'