Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כשרים והקשרים לכיתה א

מצגות

כשרים והקשרים, מצגות, כיתה א'

ספרי כשרים והקשרים

כריכת כותר חינוך מתמטי בע"מ
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ

המדריך למורה כשרים והקשרים

مهارات وسياقات في الرياضيات   الكتاب المرشد للمعلم للكتب 1،2،3 للصف الاول

מחברת החשבון שלי

מחברת החשבון שלי א', כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ