Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כשרים והקשרים לכיתה א

מצגות

כשרים והקשרים, מצגות, כיתה א'

ספרי כשרים והקשרים

תמונת כריכת ספר בערבית כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
תמונת כריכת ספר ערבית כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
תמונת כריכת ספר בשפה הערבית "כשרים והקשרים במתמטיקה" , חינוך מתמטי