Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

חומרי עזר נוספים

בדף זה קיים תוכן הניתן לצפייה רק לחברי האתר. כניסה למשתמשים רשומים או הצטרפות למשתמשים חדשים ניתן לבצע בכתובת: http://www.matheducation.co.il/user