Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

אפשר גם אחרת - כיתה ח

בחנים באלגברה

בחנים, אפשר גם אחרת, כיתה ח'

מבחנים

מבחנים, אפשר גם אחרת, כיתה ח'