Get Adobe Flash player

כניסה

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

ספרים במתמטיקה לבי"ס יסודי

לחץ על תמונת הספר וצפה בכיתה המתאימה

כיתה א

כשרים והקשרים במתמטיקה 1
כריכת כותר חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה 2
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
כשרים והקשרים במתמטיקה 3
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה א', ספרים 1,2,3
כריכת מדריך למורה כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ
מאחורי המספרים כיתה א ספר 1
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
מאחורי המספרים כיתה א ספר 2
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
מאחורי המספרים כיתה א ספר 3
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
מאחורי המספרים כיתה א ספר גאומטריה
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
מדריך למורה - מאחורי המספרים כיתה א ספר גאומטריה
תמונת כריכת ספר מדריך למורה מאחורי המספרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
מדריך למורה מאחורי המספרים כיתה א ספר 1
תמונת כריכת ספר במתמטיקה , חינוך מתמטי
מדריך למורה מאחורי המספרים כיתה א ספר 2
תמונת כריכת ספר במתמטיקה , חינוך מתמטי
מדריך למורה מאחורי המספרים כיתה א ספר 3
תמונת כריכת ספר במתמטיקה , חינוך מתמטי

כיתה ב

כשרים והקשרים במתמטיקה 4
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
כשרים והקשרים במתמטיקה 5
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה ב', ספרים 4,5
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי

כיתה ג

כשרים והקשרים במתמטיקה 6
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 6, חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה 7
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 7, חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה ג', ספרים 6,7
כריכת מדריך למורה כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ

כיתה ד

כשרים והקשרים במתמטיקה 8
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 8, חינוך מתמטי
כשרים והקשרים במתמטיקה 9
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 9 , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה ד', ספרים 8,9
כריכת מדריך למורה 8,9 כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ

כיתה ה

כשרים והקשרים במתמטיקה 10
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 10 , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה 11
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 11 , חינוך מתמטי
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה ה', ספרים 10,11
כריכת מדריך למורה כשרים והקשרים במתמטיקה 10,11 , חינוך מתמטי בע"מ

כיתה ו

כשרים והקשרים במתמטיקה 12
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 12 , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה 13
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי בע"מ
כשרים והקשרים במתמטיקה, מדריך למורה לכיתה ו', ספרים 12,13
כריכת מדריך למורה כשרים והקשרים במתמטיקה 12,13 , חינוך מתמטי בע"מ

"מאחורי המספרים"

הספרים לכיתה ב באישור משרד החינוך 

לשנת הלימודים תשפא

לצפייה בספרים לחצו על הקישור

ספר 4 , ספר 5 , ספר 6 , גיאומטריה

 

בדיקת כתובת המייל שלכם באתר

בימים אלו הפצנו מייל לכל חברי האתר 
ובו נמסר כי האתר מאפשר צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים.
 
במידה ולא קיבלתם את המייל
 ועל מנת להבטיח קבלת מיילים בעתיד, אנא בדקו 
אם כתובת המייל שלכם באתר מעודכנת ותקינה.

לבדיקה כנסו עם סיסמא לאתר

 ולחצו כאן:  כניסה למערכת .... ולחצו על עריכה   

בסיום הפעולה נא ללחוץ על שמירה בסוף הדף

לאחר מכן לחצו כאן וודאו שיש V בחינוך מתמטי (חדש)

(5.5.2020)

 
 

 

 

"מאחורי המספרים"

חדש מאחורי המספרים בשפה הערבית

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3, גיאומטריה  עלו לאתר.

(28.4.20)

 

צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים 

עקב המצב החל מהיום 

תתאפשר צפייה חופשית בכל הספרים שלנו

בעברית ובערבית

לבי"ס יסודי: כשרים והקשרים, מאחורי המספרים
לחטי"ב: אפשר גם אחרת, קפיצה לגובה

לקישורים לספרים לחץ כאן

(15.3.2020)

ספרשת

כשרים והקשרים

מאחורי המספרים

לקבלת וחידוש הרשאות לשנת תש״פ לספרים הדיגיטליים

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל ksharim13@gmail.com 

קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי

כשרים והקשרים או מאחורי המספרים

(3.8.2019)

 

 

כשרים והקשרים

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו תשפ

בעברית ובערבית

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

(29.7.19)

 

 

 

מאחורי המספרים

המלצה לחלוקת שעות לכיתה א תשפ

לצפיה כנסו לכיתה א ולחצו על: פריסות

(29.7.19)

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתה א.

מספר אישור:  2821.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3,  גיאומטריה  עלו לאתר.

 

 כשרים והקשרים - ספרשת

מגוון פעילויות לפתיחת שיעור

משחק בינגו בספר הדיגטאלי

כנסו לספרשת

  כתה ב ספר 4 עמוד 36  

כתה ג ספר 6 עמ 56, ספר 7 עמ 135

כתה ד ספר 9 עמוד 67

  כתה ה ספר 10 עמ 45, ספר 11 עמ 13, עמ 89

    כתה ו  ספר 13 עמוד 112